Mastercam w Polsce
ZALCO wyłączny dystrybutor Mastercam w Polsce

Wycinanie drutowe


Pełne powiązanie (asocjatywność) modelu geometrycznego i opracowanej technologii obróbki daje nowe, potężne możliwości wykorzystania wiedzy i doświadczenia technologa. Po utworzeniu danych CAD można je dowolnie modyfikować a tor narzędzia aktualizuje się automatycznie. "Inteligentna" obróbka NC Mastercam'a może być zachowana w bibliotece opracowanych technologii dając możliwość użycia jej w dowolny sposób w przyszłości. Wystarczy dla nowego modelu pobrać komplet operacji technologicznych z biblioteki i automatycznie dostosować je do nowych wymagań.

WIRE WIRE WIRE WIRE
Logiczne modelowanie części
 • Zaawansowane możliwości tworzenia geometrii 2D i 3D.
 • Obszerne narzędzia do edycji modelu.
 • Powiązane (asocjatywne) wymiarowanie dostosowuje się do zmian modelu.
 • Dynamiczny obrót, przesunięcie i powiększenie w wielokrotnym widoku.
 • Wymiana danych w formatach IGES, Parasolid® (Solid Works, Solid Edge), SAT (ACIS solids), AutoCAD® (DWG, DXF i Inventor) CADL, STL, VDA i ASCII w standardzie.
  Opcjonalnie: STEP, Catia i Pro-E®.
 • Siatka definiowana przez użytkownika ułatwiająca szczegółowe konstruowanie.
  Określa aktualne położenie płaszczyzny konstrukcyjnej.
 • Analiza pojedynczych punktów, między punktami, kątów i całych obiektów.
Efektywna organizacja strategii obróbki
 • Menadżer operacji Mastercam'a zapamiętuje wszystkie operacje obróbkowe w jednym miejscu. Operacje można szybko tworzyć, edytować i weryfikować tor obróbki na modelu. Można także dowolnie kopiować parametry i tory drutu z jednej operacji do drugiej.
 • Modyfikowane przez użytkownika biblioteki drutów przechowują szereg parametrów
  związanych z obróbką .
 • Graficzny edytor ścieżki drutu umożliwia modyfikację punkt po punkcie toru obróbki.
Powiązanie geometrii i technologii (asocjatywność)
 • Pełne powiązanie modelu CAD i torów narzędzi umożliwia modyfikację danych
  lub geometrycznych lub parametrów obróbki i natychmiastową, dokładną adaptację
  torów narzędzi do aktualnych wymiarów modelu.
 • Zapis do wspólnej biblioteki operacji technologicznych umożliwia automatyzację przygotowania kolejnych obróbek.
Zaawansowane przygotowanie obróbki EDM:
 • Obróbka konturów 2D z prostymi lub pochylonymi ścianami.
 • Usuwanie rdzenia różnymi strategiami.
 • Automatyczna i ręczna synchronizacja obróbki w czterech osiach.
 • Czteroosiowa synchronizacja z użyciem przejść dogładzających i odwrotnych.
 • Czteroosiowa obróbka wykańczająca z uwzględnieniem odchyłki na cięciwie.
 • Programowanie w trybie graficznym z opcjami cięcia prostego i pochylonego.
 • Automatyczne określanie strategii dojścia i odejścia drutu od obrabianego konturu.
 • Obróbka konturów wielu elementów poprzez wskazanie za pomocą okna.
 • Automatyczne wykrywanie maksymalnego kąta pochylenia i przesunięcia UV.
 • Specjalne opcje obróbki naroży gwarantujące ostre krawędzie.
 • Automatyczne zaokrąglanie toru obróbki na narożach.
 • Łatwe programowanie obróbki nowej części za pomocą przesunięcia toru drutu po poprzedniej operacji, bez potrzeby tworzenia nowej geometrii.
 • Modyfikacja parametrów sterujących, typów naroży i kątów pochylenia w każdym punkcie obrabianego konturu.
 • Programowanie oddzielnych, rozbudowanych metod dojścia i odejścia drutu od obrabianego konturu.
 • Stosowanie pochylenia ściany przed lub po zdefiniowaniu obróbki.
 • Dynamiczne przesunięcie punktu startowego obróbki w dowolne miejsce na modelu za pomocą kliknięcia.
Efektywne tworzenie mostków technologicznych
 • Szybkie dodanie mostków technologicznych do dowolnego fragmentu geometrii.
 • Automatycznie tworzenie mostków technologicznych w oparciu o wytyczne użytkownika.
 • Funkcje zapobiegające rozszczepianiu części.
 • Przejścia odcinające mostki technologiczne mogą być wykonane po obróbce każdej części osobno lub po obróbce wszystkich części.
 • Proste tworzenie mostków technologicznych dla konturów otwartych.
Pewna weryfikacja toru obróbki
 • Podgląd obróbki przygotówki przy pomocy symulacji na modelach bryłowych.
 • Symulacja programu za pomocą funkcji backplot z cieniowaniem.
 • Dynamiczny podgląd wszystkich istotnych informacji o parametrach i operacjach w każdym punkcie toru obróbki.
 • Symulacja backplot pokazująca ruchy XY i UV w różnych kolorach.ZALCO SP. Z O.O. chroni twoje dane – zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną.Zanim przekażesz nam swoje dane sprawdź:
 • Kto jest Administratorem Twoich danych?
 • W jakim celu zbieramy dane?
 • Jakie są Twoje prawa związane z podaniem danych?
 • Kto przetwarza Twoje dane, które nam przekażesz?
Kto jest administratorem Twoich danych?
Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Zalco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bażancia 43, 02-892 Warszawa, KRS 0000169376 (zwana dalej „Administratorem”).

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane i jaka jest tego podstawa prawna?
Twoje dane będziemy przetwarzać wyłącznie po uzyskaniu od Ciebie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie (artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane będziemy przetwarzać do realizacji naszych celów, tj. realizacji umowy sprzedaży i usług, (artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO), w celu oferowania przez nas naszych produktów i usług (marketing bezpośredni, artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w celu analitycznym i statystycznym (artykuł 6 ust. 1 lit. f). Udostępnione dane nie będę podlegały profilowaniu.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane będziemy przetwarzać aż do wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Czy możemy udostępnić Twoje dane?
Podane przez Ciebie dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Jak możesz się z nami (czyli Administratorem) skontaktować?
Z Administratorem można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: administrator.danych@zalco.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Jakie prawa Ci przysługują?
Przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania usługi. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych.
Jak możesz korzystać ze swoich praw?
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych, do których dane kontaktowe wskazane zostały wyżej.

Pliki cookies
 1. Strona internetowa www.zalco.pl korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Zalco. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony internetowej Zalco.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej Zalco korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach strony internetowej Zalco stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoich urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu aż je usuniesz.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Zalco.
 8. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej Zalco reklamodawców oraz partnerów.