Mastercam w Polsce
ZALCO wyłączny dystrybutor Mastercam w Polsce

Router


Produkt firmy CNC Software do projektowania i obróbki na frezarkach typu Router. Mastercam Router jest dostępny w trzech wersjach:

router router router router router

ENTRY ROUTER Zawiera wszystkie funkcje Mastercam Mill 2D oraz:

 • tworzenie i wymiarowanie modeli drutowych 3D;
 • edycja i analiza modeli;
 • zapis/odczyt danych z formatów - IGES, DXF, SAT, STL, Parasolid i wielu innych;
 • obróbka kieszeni, wiercenie, i cięcie kształtowe 2,5 osi;
 • pełne powiązanie modelu (asocjatywność) z opracowaną technologią, torem narzędzia
  i opisem technicznym;
ROUTER Zawiera wszystkie funkcje Mastercam Mill oraz:
 • import danych z plików rastrowych, PostScript i zamianę na zapis wektorowy;
 • rozkładanie modeli na arkuszach (wersja standardowa);
 • zautomatyzowane tworzenie drzwi;
 • cięcie kształtowe, przecinanie i okrawanie 3D;
 • pozostawianie "mostków technologicznych";
 • symulacja drogi narzędzia;
 • optymalizacja posuwu;
 • obróbka konturowaniem, kieszeniowaniem i wierceniem (także głowicami wielo narzędziowymi);
 • opcjonalnie może zawierać moduły:
  • Engraving - grawerowanie;
  • AdwancedNesting - zaawansowane automatyczne rozmieszczanie modeli na arkuszach;
  • Solids - tworzenie, modyfikacja i analiza modeli bryłowych;
  • Design - modelowanie powierzchniowe;
  • Curve5ax/Drill5ax - wybrane obróbki do 5 osi.
ROUTER 3D Zawiera wszystkie funkcje Mastercam Mill 3D oraz:
 • wybrane metody obróbki zgrubnej kieszeniowaniem i wykańczającej równoległej
  modeli wielo powierzchniowych;
 • 3 osiową (+ 2 osie indeksowane) wszechstronną obróbkę zgrubną i wykańczającą
  modeli wielo powierzchniowych;
 • obróbkę pozostałości po poprzedniej operacji;
 • cięcie kształtowe, przecinanie i okrawanie;
 • Opcjonalnie może zawierać moduły
  • Engraving - grawerowanie;
  • AdwancedNesting - zaawansowane automatyczne rozmieszczanie modeli na arkuszach;
  • Solids - tworzenie, modyfikacja i analiza modeli bryłowych;
Mastercam Router 3D posiada ponadto szereg specjalnych funkcji: Engraving Opcja pozwalająca uzyskać efekt klasycznego ręcznego rzeźbienia na obrabiarce CNC. Ostre wewnętrzne kąty uzyskiwane w obróbce wykańczającej, krótkie krawędzie w prosty sposób są osiągalne przy u życiu tradycyjnej obrabiarki. Mastercam Engraving daje szeroki wybór możliwości:
 • Chisel - dłutowanie;
 • Emboss/Rought - efekt płaskorzeźby;
 • Chisel/Emboss/Rought - połączenie dłutowania i płaskorzeźby;
 • Emboss/Rought/Reverse - efekt odwróconej płaskorzeźby;
 • grawerowanie geometrii importowanej z plików - .BMP, .GIF, .TIF, .PCX, .EPS i wielu innych;
 • grawerowanie liter, także TrueType®;
 • Efekt wklęsły/wypukły (embossing);
 • obróbka rowków z różnymi kątami wewnętrznymi;
 • Engraveremachining - automatyczne wykrywanie i obróbka obszarów detalu, które nie mogły być obrobione ze względu na zastosowanie narzędzia o większej średnicy;
 • utrzymywanie stałej wydajności objętościowej skrawania pomimo zmieniającego się obciążenia narzędzia;
Advanced Nesting Zawiera opcję TrueShape która pozwala rozkładać na powierzchni arkusza modeli o złożonych kształtach, tak aby optymalnie wykorzystać materiał wyjściowy. Opcja zawiera:
 • zaawansowane automatyczne rozmieszczanie modeli;
 • definiowanie rodzaju arkusza;
 • wypełnianie arkusza modelami tak aby osiągnąć jak najmniej odpadów;
 • definiowanie minimalnej ilości modeli;
 • określanie priorytetów dal różnych części jednocześnie rozmieszczanych na tym samym arkuszu;
 • łączenie modeli o określonej orientacji w zestawy;
 • zapis strategii rozmieszczenia elementów do biblioteki;
 • zapis do biblioteki arkusza po obróbce;
 • pełna kontrola nad wzajemnym rozmieszczeniem modeli i odległością od krawędzi arkusza;
 • import plików DXF;
 • automatyczne oddzielenie modeli o różnym kształcie na poszczególne warstwy rysunku;
 • automatyczne lub ręczne wskazywanie punktów umiejscowienia mostków technologicznych;ZALCO SP. Z O.O. chroni twoje dane – zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną.Zanim przekażesz nam swoje dane sprawdź:
 • Kto jest Administratorem Twoich danych?
 • W jakim celu zbieramy dane?
 • Jakie są Twoje prawa związane z podaniem danych?
 • Kto przetwarza Twoje dane, które nam przekażesz?
Kto jest administratorem Twoich danych?
Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Zalco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bażancia 43, 02-892 Warszawa, KRS 0000169376 (zwana dalej „Administratorem”).

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane i jaka jest tego podstawa prawna?
Twoje dane będziemy przetwarzać wyłącznie po uzyskaniu od Ciebie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie (artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane będziemy przetwarzać do realizacji naszych celów, tj. realizacji umowy sprzedaży i usług, (artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO), w celu oferowania przez nas naszych produktów i usług (marketing bezpośredni, artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w celu analitycznym i statystycznym (artykuł 6 ust. 1 lit. f). Udostępnione dane nie będę podlegały profilowaniu.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane będziemy przetwarzać aż do wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Czy możemy udostępnić Twoje dane?
Podane przez Ciebie dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Jak możesz się z nami (czyli Administratorem) skontaktować?
Z Administratorem można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: administrator.danych@zalco.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Jakie prawa Ci przysługują?
Przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania usługi. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych.
Jak możesz korzystać ze swoich praw?
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych, do których dane kontaktowe wskazane zostały wyżej.

Pliki cookies
 1. Strona internetowa www.zalco.pl korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Zalco. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony internetowej Zalco.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej Zalco korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach strony internetowej Zalco stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoich urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu aż je usuniesz.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Zalco.
 8. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej Zalco reklamodawców oraz partnerów.