Mastercam w Polsce
ZALCO wyłączny dystrybutor Mastercam w Polsce

Modelowanie


Moduł CAD standardowo dostępne w programie Mastercam pozwalają na modelowanie oparte o krawędzie, powierzchnie i bryły w jednym projekcie. Elementy narysowane w programie są w każdej chwili dostępne do pełnej edycji. Kilka kliknięć myszą pozwala na dokonanie nawet trudnych zmian w modelu przy wykorzystaniu podstawowych dostępnych funkcji. Można dokonywać dowolnej liczby zmian modelu z bryłowego na powierzchniowy lub łączyć te dwa rodzaje projektowania. Modelowanie bryłowe jest tożsame z modelowaniem w programie SolidWorks.

MODELOWANIE MODELOWANIE MODELOWANIE MODELOWANIE MODELOWANIE MODELOWANIE
Modelowanie krawędziowe
 • Bogata technika tworzenia punktów i linii.
 • Wydajne funkcje tworzenia łuków, okręgów, zaokrągleń, także zaokrąglania łańcucha elementów
  w każdym narożu.
 • Funkcje tworzenia splajnów na powierzchniach: rzutowanie krzywych, przecinanie powierzchni, krzywe krawędziowe, "porcjowanie" krzywych i tworzenie linii podziału formy.
Elastyczna edycja geometrii
 • Zmiana szerokości, stylu i koloru globalnie lub pojedynczego elementu
 • Szybka modyfikacja parametrów takich jak długość linii i promień łuku po utworzeniu elementu.
 • Łatwe zaokrąglanie i fazowanie naroży.
 • Wydłużanie linii, łuków, splajnów i powierzchni.
 • Przycinanie pojedynczych i grup powierzchni z możliwością cofnięcia rezultatu.
 • Szybkie przesuwanie, lustrzane odbicie i skalowanie (z równymi lub różnymi współczynnikami
  w osiach X, Y i Z).
 • Tworzenie obiektów poprzez offset z podaniem dystansu odsunięcia.
Modelowanie powierzchniowe
 • Tworzenie powierzchni parametrycznych i NURBS różnymi metodami.
 • Tworzenie połączeń powierzchni z zaokrąglaniem naroży i przejściami między powierzchniami
 • Błyskawiczne tworzenie płaskich powierzchni na bazie prostokąta lub łańcucha dowolnego kształtu.
 • Tworzenie powierzchni z nieograniczonej liczby konturów poprzecznych.
 • Przycinanie pojedynczych i wielu powierzchni do krzywych, płaszczyzn i powierzchni.
 • Łatwe wydłużanie i podział powierzchni.
 • Efektywne zaokrąglanie powierzchni ze stałym i zmiennym promieniem.
 • Automatyczne tworzenie linii podziału formy.
 • Proste modelowanie typowych kształtów takich jak kostka, sfera, walec, stożek i inne za pomocą
  tzw. Prymitywów 3D.
 • Tworzenie, edycja i swobodne poruszanie realistycznie cieniowanymi modelami powierzchniowymi.
Modelowanie bryłowe
 • Zaawansowane, dostosowane do praktycznego projektowania narzędzie CAD.
 • Szybkie tworzenie brył przy użyciu popularnych technik modelowania- SolidWorks
 • Bogate w parametry instrukcje obrotów, wyciągania, trasowania i wiedzenia konturów.
 • Łatwe tworzenie powłok i elementów cienkościennych.
 • Operacje Bool'a: dodawanie, odejmowanie i obliczanie objętości części wspólnej.
 • Szybkie i efektywne zaokrąglanie i fazowanie.
 • Kreślenie ścian bryły.
 • Tworzenie arkuszy bryłowych, które mogą być modyfikowane (między innymi) jako elementy cienkościenne i powłoki.
 • Cięcie brył jedną powierzchnią lub wieloma powierzchniami przy użyciu funkcji arkusza.
 • Swoboda modelowania bez ograniczeń.
 • Hybrydowe modele wykorzystujące powiązanie brył, powierzchni i krzywych.
Proste tworzenie dokumentacji technicznej
 • Wymiarowanie za pomocą pojedynczego kliknięcia.
 • Zmiana wymiarowanego modelu powoduje automatyczne uaktualnienie się wymiarów.
 • Tworzenie wymiarów poziomych, pionowych, równoległych, od linii bazowej, łańcuchowych, kątowych, średnicowych, promieniowych, rzędnych, względem punktu, oraz tworzenie uwag
  i odnośników.
 • Dynamiczne przesuwanie uwag z jednoczesną modyfikacją ich parametrów.
 • Wybór z biblioteki linii i sposobu kreskowania.
Zarządzanie danymi
 • Wymiana danych w formatach IGES, Parasolid® (Solid Works, Solid Edge), SAT (ACIS solids), AutoCAD® (DWG, DXF™ i Inventor) CADL, STL, VDA i ASCII w standardzie.
  Opcjonalnie:STEP, Catia, Pro-E® i inne.
 • Zapis opisu pliku w celu ułatwienia jego użycia w przyszłości.
 • Podgląd pliku przed jego otwarciem.
 • Opcje wskazywania
 • Auto kursor ułatwia wskazywanie punktów charakterystycznych konstrukcji.
 • Podświetlenie wskazywanego elementu przy zbliżeniu kursora.
 • Szybki dostęp do przydatnych funkcji poprzez użycie prawego klawisza myszy.
 • Sprytny wybór elementów tworzących łańcuch.
 • Ograniczanie wyboru do elementów z uwzględnieniem ich typu, koloru, warstwy,
  stylu lub grubości linii.
 • Możliwość dodatkowego grupowania elementów.
 • Wskazywanie elementów wewnątrz, na zewnątrz lub przecięciem (prostokątnego lub w postaci wieloboku) okna wyboru.
 • Siatka definiowana przez użytkownika ułatwiająca szczegółowe konstruowanie. Określa aktualne położenie płaszczyzny konstrukcyjnej.
Analiza geometrii
 • Natychmiastowa informacja dla dowolnego obiektu dotycząca wielkości, położenia, typu i innych parametrów.
 • Pomiar odległości między punktami i kąta między liniami w 2D i 3D.
 • Sprawdzanie integralności modelu powierzchniowego i granic przyciętej powierzchni.
 • Pomiar minimalnego i maksymalnego promienia krzywizny powierzchni i obliczenie pola powierzchni dla pojedynczej i wielu powierzchni.
 • Analiza kąta (od pionu) w dowolnym punkcie powierzchni.ZALCO SP. Z O.O. chroni twoje dane – zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną.Zanim przekażesz nam swoje dane sprawdź:
 • Kto jest Administratorem Twoich danych?
 • W jakim celu zbieramy dane?
 • Jakie są Twoje prawa związane z podaniem danych?
 • Kto przetwarza Twoje dane, które nam przekażesz?
Kto jest administratorem Twoich danych?
Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Zalco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bażancia 43, 02-892 Warszawa, KRS 0000169376 (zwana dalej „Administratorem”).

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane i jaka jest tego podstawa prawna?
Twoje dane będziemy przetwarzać wyłącznie po uzyskaniu od Ciebie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie (artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane będziemy przetwarzać do realizacji naszych celów, tj. realizacji umowy sprzedaży i usług, (artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO), w celu oferowania przez nas naszych produktów i usług (marketing bezpośredni, artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w celu analitycznym i statystycznym (artykuł 6 ust. 1 lit. f). Udostępnione dane nie będę podlegały profilowaniu.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane będziemy przetwarzać aż do wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Czy możemy udostępnić Twoje dane?
Podane przez Ciebie dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Jak możesz się z nami (czyli Administratorem) skontaktować?
Z Administratorem można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: administrator.danych@zalco.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Jakie prawa Ci przysługują?
Przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania usługi. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych.
Jak możesz korzystać ze swoich praw?
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych, do których dane kontaktowe wskazane zostały wyżej.

Pliki cookies
 1. Strona internetowa www.zalco.pl korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Zalco. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony internetowej Zalco.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej Zalco korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach strony internetowej Zalco stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoich urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu aż je usuniesz.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Zalco.
 8. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej Zalco reklamodawców oraz partnerów.