Mastercam w Polsce
ZALCO wyłączny dystrybutor Mastercam w Polsce

Frezowanie Mill


Pełne powiązanie (asocjatywność) modelu geometrycznego i opracowanej technologii obróbki daje nowe, potężne możliwości wykorzystania wiedzy i doświadczenia technologa. Po utworzeniu danych CAD można je dowolnie modyfikować a tor narzędzia aktualizuje się automatycznie.

mill mill mill mill mill mill

"Inteligentna" obróbka NC Mastercam'a może być zachowana w bibliotece opracowanych technologii dając możliwość użycia jej w dowolny sposób w przyszłości. Wystarczy dla nowego modelu pobrać komplet operacji technologicznych z biblioteki i automatycznie dostosować je do nowych wymagań.


Program w wersji MILL oferuje możliwość obróbki modeli wielopowierzchniowych w zakresie:

 • frezowanie zgrubne- wielopowierzchniowa kieszeń
 • frezowanie wykańczające- wielopowierzchniowe równoległe
Pozostałe strategie obróbkowe mają zastosowanie do pojedynczych powierzchni lub ścian brył.

Zaawansowane modelowanie części
 • Łatwe tworzenie geometrii krawędziowej 2D i 3D, modeli powierzchniowych typu NURBS i parametrycznych oraz pełne modelowanie bryłowe.
 • Efektywne zaokrąglanie powierzchni ze stałym i zmiennym promieniem.
 • Usuwanie granic cięcia i wypełnianie wyciętych otworów w powierzchniach.
 • Automatyczne tworzenie linii podziału formy.
 • Powiązane (asocjatywne) wymiarowanie dostosowuje się do zmian modelu.
 • Obszerne narzędzia do edycji modeli CAD.
 • Auto kursor ułatwia wskazywanie punktów charakterystycznych konstrukcji.
 • Siatka definiowana przez użytkownika ułatwiająca szczegółowe konstruowanie. Określa aktualne położenie płaszczyzny konstrukcyjnej.
 • Pomiar minimalnego i maksymalnego promienia krzywizny powierzchni i obliczenie pola powierzchni dla pojedynczej i wielu powierzchni.
 • Analiza pojedynczych punktów, między punktami, kątów i całych obiektów.
Startegie obróbki Szeroki zakres obróbek frezowaniem w 2 i 3 osiach od prostych po bardzo zaawansowane. Mastercam daje możliwości skrócenia przygotowania prawidłowych programów sterujących.
 • Obróbka kieszeniowaniem obejmująca techniki HSM, zig-zag, w jednym kierunku, po spirali (rzeczywistej, archimedesa i morficznej) z opcjonalnymi przejściami wykańczającymi.
 • Obróbka otwartych kieszeni bez potrzeby tworzenia pomocniczej geometrii.
 • Obróbka pozostałości dla kieszeni po użyciu narzędzia o większej średnicy (remachining).
 • Dynamiczne przesunięcie punktu startowego obróbki wykańczającej kieszeni lub obróbki konturowaniem w dowolne miejsce na modelu za pomocą kliknięcia.
 • Automatyczne frezowanie rowków.
 • Wygodna kontrola strategii obróbki kieszeni umożliwia obróbkę stopniowo wielu kieszeni jednocześnie (podczas obróbki elementów cienkościennych) lub kompletną obróbkę pojedynczego obszaru zanim narzędzie przejdzie do obróbki następnego.
 • Planowanie górnej powierzchni przedmiotu lub wyspy.
 • Programowanie oddzielnych metod dojścia i odejścia narzędzia do i od obrabianego konturu podczas konturowania i kieszeniowania.
 • Wybór wielu przejść zgrubnych i wykańczających oraz wielu głębokości obróbki dla dowolnego konturu.
 • Łatwa obróbka konturów 2D i 3D typu parametrycznego i NURBS.
 • Automatyczna identyfikacja i programowanie operacji powiercania.
 • Automatyczne obliczanie głębokości pogłębienia przy wierceniu.
 • Optymalizacja kolejności wierceń otworów.
 • W połączeniu z modułem bryłowym (Solids), Mastercam automatycznie rozpoznaje i programuje obróbkę wierceniem na modelu bryłowym, także z operacjami powiercania.
Różnorodna obróbka zgrubna Szybkie, efektywne i bardzo wydajne frezowanie uzyskiwane jest dzięki wielu technikom obróbki zgrubnej, jakie oferuje system Mastercam.
 • Obróbka zgrubna modeli złożonych z pojedyńczych powierzchni,
 • Obróbka zgrubna ze stałym krokiem w osi Z konturów i kieszeni.
 • Obróbka zgrubna równoległa lub promieniowa z pełną kontrolą zagłębiania narzędzia podczas jego ruchu w obu kierunkach osi Z
 • Obróbka wgłębna (frez wykonuje ruchy podobnie jak wiertło podczas wiercenia) umożliwia przesuw w płaszczyźnie XY zgodnie ze wzorem użytkownika.
Wszechstronna obróbka wykańczająca Mastercam dostarcza zestaw narzędzi do projektowania obróbki wykańczającej, który umożliwia wybór najlepszej metody dostosowanej do wymagań użytkownika.
 • Obróbka wykańczająca modeli złożonych z wielu powierzchni, brył lub będących kombinacją brył i powierzchni.
 • Obróbka wykańczająca równoległa dostarcza solidne rozwiązania dla szerokiej gamy projektów.
 • Rzutowanie obróbki 3D zapewnia wysokiej jakości tor ruchu narzędzia podążając za naturalną krzywizną wielu powierzchni lub brył.
 • Obróbka constant scallop pozostawia stałą wysokość nierówności na płaskich lub pochyłych powierzchniach.
 • Obróbka wykańczająca promieniowa tworzy tor narzędzia wychodzący z wybranego punktu, który jest idealny dla obróbki części obrotowych.
Pewna weryfikacja toru narzędzia
 • Podgląd obróbki przygotówki przy pomocy symulacji na modelach bryłowych. Podczas symulacji jest wyświetlane i testowane narzędzie wraz z uchwytem.
 • Symulacja programu za pomocą funkcji backplot wraz z oszacowanie czasu obróbki. Dynamiczny podgląd wszystkich istotnych informacji o narzędziach i operacjach w każdym punkcie ścieżki narzędzia.
 • Szybka weryfikacja 2D toru narzędzia.ZALCO SP. Z O.O. chroni twoje dane – zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną.Zanim przekażesz nam swoje dane sprawdź:
 • Kto jest Administratorem Twoich danych?
 • W jakim celu zbieramy dane?
 • Jakie są Twoje prawa związane z podaniem danych?
 • Kto przetwarza Twoje dane, które nam przekażesz?
Kto jest administratorem Twoich danych?
Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Zalco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bażancia 43, 02-892 Warszawa, KRS 0000169376 (zwana dalej „Administratorem”).

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane i jaka jest tego podstawa prawna?
Twoje dane będziemy przetwarzać wyłącznie po uzyskaniu od Ciebie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie (artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane będziemy przetwarzać do realizacji naszych celów, tj. realizacji umowy sprzedaży i usług, (artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO), w celu oferowania przez nas naszych produktów i usług (marketing bezpośredni, artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w celu analitycznym i statystycznym (artykuł 6 ust. 1 lit. f). Udostępnione dane nie będę podlegały profilowaniu.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane będziemy przetwarzać aż do wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Czy możemy udostępnić Twoje dane?
Podane przez Ciebie dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Jak możesz się z nami (czyli Administratorem) skontaktować?
Z Administratorem można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: administrator.danych@zalco.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Jakie prawa Ci przysługują?
Przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania usługi. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych.
Jak możesz korzystać ze swoich praw?
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych, do których dane kontaktowe wskazane zostały wyżej.

Pliki cookies
 1. Strona internetowa www.zalco.pl korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Zalco. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony internetowej Zalco.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej Zalco korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach strony internetowej Zalco stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoich urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu aż je usuniesz.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Zalco.
 8. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej Zalco reklamodawców oraz partnerów.