Mastercam w Polsce
ZALCO wyłączny dystrybutor Mastercam w Polsce

CIMCO MDC-Max 7


Profesjonalne rozwiązania dla gromadzenia danych produkcyjnych

CIMCO MDC-Max jest systemem gromadzenia danych produkcyjnych dostarczającym raporty i wykresy produktywności zakładowego parku maszynowego. Na dzisiejszym złożonym i konkurencyjnym rynku, maksymalizacja efektywności zasobów produkcyjnych stała się niezbędną koniecznością. CIMCO MDC-Max dostarcza możliwości gromadzenia i analizy danych produkcyjnych tak, aby takie zadanie wykonać łatwiej, szacując na bieżąco współczynniki efektywności (OEE). Wszystkie dane są gromadzone bez konieczności użycia komputerów PC przy każdej maszynie, lecz za pośrednictwem sieci komputerowej (przewodowej lub bezprzewodowej sieci Ethernet) w centralnym repozytorium danych nawet w przypadku monitorowania wielu zakładów. System CIMCO MDC-Max 7 jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją najbardziej zaufanego na rynku oprogramowania do komumikacji CNC - CIMCO DNC-Max 7. Więcej na temat CIMCO DNC-Max 7. Zasada działania MDC-Max W typowej instalcji do układu sterowania maszyny podłączone jest specjalne urządzenie (MDC unit). Urządzenie to może pyć połączone z przekaźnikami "Start cyklu" oraz "Licznik sztuk". Za każdym razem, gdy zarejestrowany zostanie sygnał cyklu maszyny lub wykonanego detalu, oprogramowanie MDC-Max otrzyma odpowiedni komunikat. Z uwagi na różnorodność układów sterowania, rodzaj i ilość monitorowanych sygnałów zależy ściśle od wymagań klienta. Komunikaty są rejestrowane przez system komputerowy w czasie rzeczywistym i mogą być natychmiast wykorzystane w formie graficznej.

CIMCO MDC-Max z wykorzystaniem bezprzewodowego połączenia z maszyną

Jeżeli maszyna ma przestój z jakiegokolwiek powodu, operator skanując odpowiedni kod kreskowy może powiadomić system MDC-Max o przyczynie zatrzymania. System kodów kreskowych może być dopasowany do konkretnych wymagań zakładu, natomiast typowe komunikaty zwykle są następujące: Oczekiwanie na ustawiacza Oczekiwanie na serwis Oczekiwanie na przezbrojenie Oczekiwanie na materiał Oczekiwanie na ... Ponieważ MDC-Max rejestruje wszystkie te informacje, możliwe jest wykonanie raportów podsumowujących jak dużo czasu produkcyjnego zostało utracone z powodu oczekiwania na przezbrojenie, itp. Podstawowe gromadzenie danych W większości zakładów produkcyjnych wystarczającymi informacjami są dane odnośnie tego, czy maszyna produkuje, czy ma przestój. W takim przypadku system gromadzenia danych wygeneruje raporty podsumowujące bilans pracy uwzględniający czas, w którym maszyna produkowała detale oraz czas w którym produkcji nie było. Zadaniem osób zarządzających jest ustalenie, jakie były przyczyny przestojów. Podstawowe gromadzenie danych Zaawansowane gromadzenie danych Mechanizm zaawansowanego gromadzenia danych dostarcza szczegółowe raportowanie wydajności maszyny dla każdego zlecenia. Dzięki temu znane są procentowe wartości każdego typu przestojów, np. ze względu na przezbrojenie, czynności serwisowe itp. Te dodatkowe dane są gromadzone przez operatora za pomocą przygotowanej karty kodów kreskowych. Informacje takie umożliwiają analizę faktycznych przyczyn strat produkcyjnych. ID operatora MDC-Max rejestruje, który operator obsługuje maszynę ID ustwiacza MDC-Max rejestruje czas przezbrojenia przed każdym zleceniem ID osoby serwisującej MDC-Max wydziela z czasu przestoju czas dokonywania naprawy Oczekiwanie na materiał operator oczekuje na reakcję służb logistycznych Brak zlecenia maszyna nie ma zaplanowaneggo zlecenia Detal wybrakowany ostatnia, wybrakowana sztuka zostaje odjęta od licznika części Uszkodzone narzędzie - operator oczekuje na ustawiacza Zaawansowane gromadzenie danych Raporty i wykresy Za pomocą ponad 100 szablonów raportów możliwe jest przygotowanie szczegółowych danych obrazujących stan planowanych czynności produkcyjnych. Czas cyklu dla detalu (min., maks., średni) Ilość detali na zmianę / operatora Ilość wadliwych detali Przestój maszyny Naprawy planowane Naprawy nieplanowane Czas przezbrojenia dla detalu Efektywność operatora Efektywnośc parku maszynowego (OEE) Status pracy maszyny w czasie rzeczywistym (zbiorczy ekran wyświetlający informacje o pracy maszyn) Zintegrowany pakiet rozwiązań System CIMCO MDC-Max jest w pełni zintegrowany CIMCO DNC-Max oraz CIMCO NC-Base dostarczając kompletny pakiet rozwiązań komunikacji DNC, obsługi dokumentacji technologicznej oraz gromadzenia danych produkcyjnych.

CIMCO MDC-Max 7

MDC-Max jest modułem odpowiedzialnym za gromadzenie wszystkich danych odnośnie cyklu obróbczego oraz ilości wyprodukowanych części.

CIMCO DNC-Max 7

DNC-Max kontroluje wysyłanie i odbieranie programów NC z różnych układów sterowania. Obsługa pobierania programu może być wykonywana z poziomu pulpitu maszyny, co eliminuje konieczność opuszczania przez operatora stanowiska pracy. Jakikolwiek program zmieniony przez operatora i wysłany z maszyny za pośrednictwem DNC-Max, może zostać automatycznie zapisany jako aktualna wersja lub przeniesiony do specjalnego obszaru, co daje kontrolę nad kolejnymi wersjami oraz umożliwia śledzenia zmian w programie.

CIMCO NC-Base 7

Dane gromadzone przez MDC-Max są natychmiast analizowane przez moduł NC-Base w celu tworzenia raportów i wykresów pokazujących co się dzieje z planami produkcyjnymi. NC-Base umożliwia ponadto gromadzenie dowolnej dokumentacji powiązanej z danym zleceniem. Mogą to być rysunki, zdjęcia uchwytów maszynowych, listy narzędzi, przewodniki technologiczne, programy obróbcze, itp. System taki umożliwia odnalezienie dokumentacji związanej z danym zleceniem w wyjątkowo krótkim czasie.ZALCO SP. Z O.O. chroni twoje dane – zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną.Zanim przekażesz nam swoje dane sprawdź:
 • Kto jest Administratorem Twoich danych?
 • W jakim celu zbieramy dane?
 • Jakie są Twoje prawa związane z podaniem danych?
 • Kto przetwarza Twoje dane, które nam przekażesz?
Kto jest administratorem Twoich danych?
Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Zalco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bażancia 43, 02-892 Warszawa, KRS 0000169376 (zwana dalej „Administratorem”).

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane i jaka jest tego podstawa prawna?
Twoje dane będziemy przetwarzać wyłącznie po uzyskaniu od Ciebie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie (artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane będziemy przetwarzać do realizacji naszych celów, tj. realizacji umowy sprzedaży i usług, (artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO), w celu oferowania przez nas naszych produktów i usług (marketing bezpośredni, artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w celu analitycznym i statystycznym (artykuł 6 ust. 1 lit. f). Udostępnione dane nie będę podlegały profilowaniu.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane będziemy przetwarzać aż do wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Czy możemy udostępnić Twoje dane?
Podane przez Ciebie dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Jak możesz się z nami (czyli Administratorem) skontaktować?
Z Administratorem można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: administrator.danych@zalco.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Jakie prawa Ci przysługują?
Przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania usługi. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych.
Jak możesz korzystać ze swoich praw?
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych, do których dane kontaktowe wskazane zostały wyżej.

Pliki cookies
 1. Strona internetowa www.zalco.pl korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Zalco. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony internetowej Zalco.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej Zalco korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach strony internetowej Zalco stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoich urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu aż je usuniesz.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Zalco.
 8. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej Zalco reklamodawców oraz partnerów.