Mastercam w Polsce
ZALCO wyłączny dystrybutor Mastercam w Polsce

CIMCO Edit 7


Profesjonalny, niezawodny i funkcjonalny edytor CNC

CIMCO Edit 7 naturalnym wyborem dla profesjonalnych programistów CNC poszukujących niezawodnego oraz funkcjonalnego narzędzia do edycji i komunikacji. CIMCO Edit 7 jest najnowszą wersją najbardziej popularnego na rynku edytora programów NC. Ponad 80,000 licencji sprzedanych w ciągu ostatnich kilku lat jest dowodem na to, że CIMCO Edit jest naturalnym wyborem dla profesjonalnych programistów CNC poszukujących funkcjonalnego, niezawodnego oraz efektywnego kosztowo profesjonalnego narzędzia do edycji kodu oraz komunikacji. Każdy aspekt funkcjonalności CIMCO Edit 7 jest wyjątkowo nowoczesny, od wielozakładkowego interfejsu użytkownika, aż do dynamicznych pasków narzędzi i elementów menu. CIMCO Edit 7 zawiera również nowoczesne i wydajne narzędzia, takie jak usprawnione porównywanie plików, przebudowany symulator graficzny oraz nową wersję Asystenta NC. W pełni funkcjonalny edytor CNC CIMCO Edit 7 udostępnia nowoczesny zestaw wydajnych narzędzi niezbędnych dla sprawnej edycji programów NC. Edytor nie posiada żadnych ograniczeń odnośnie objętości kodu NC oraz posiada specyficzną funkcjonalność, taką jak numerowanie/renumerowanie linii, obsługę typowych znaczących kodów czy odnajdywanie zakresu XYZ. Posiada również wiele podstawowych funkcji matematycznych, obrót, lustro, kompensację narzędzia i przesunięcie. CIMCO Edit 7 oferuje wszelką funkcjonalność wymaganą dla nowoczesnego edytora, m.in. edycję typu "przeciągnij i upuść". Dodatkowo, CIMCO Edit 7 jest narzędziem szeroko konfigurowalnym i adoptowalnym na potrzeby dowolnego istniejącego środowiska edycyjnego programów NC. Szybka edycja z Asystentem NC Asystent NC umożliwia edycję kodu NC w sposób szybszy niż kiedykolwiek. Wskazując dowolny kod M lub G, Asystent NC rozpozna go i umożliwi modyfikację wartości przy pomocy interaktywnego interfejsu połączonego z kodem NC. Po zmianie dowolnej wartości, Asystent NC automatycznie uaktualnia edytowany fragment kodu NC. Asystent NC w CIMCO Edit 7 umożliwia również szybkie wstawianie oraz edycję złożonych cykli i operacji. CIMCO Edit 7 posiada wbudowane cykle i makra dla większości spotykanych operacji, takich jak start i koniec programu czy wymiana narzędzia. Użytkownik może również nagrać lub utworzyć własne cykle i makra dla specyficznych, własnych zastosowań. Symulator graficzny Graficzny symulator frezowania 3D / toczenia 2D obsługuje krokową, płynną oraz wsteczną symulację kodu NC. Każda edycja fragmentu kodu natychmiast zmienia symulowaną ścieżkę narzędzia. Ponadto program posiada narzędzia do dynamicznego powiększania, przesuwania i obrotu widoku oraz funkcje pomiarowe. CIMCO Edit 7 wspiera symulację bryłową z równoczesnym wykrywaniem kolizji oprawki i podcięć. Inteligentne porównywanie plików CIMCO Edit 7 dostarcza w pełni konfigurowalną funkcjonalność porównywania plików umożliwiającą szybką identyfikację zmian w programach NC. Mechanizm wskazuje zmienione, usunięte lub wstawione linie kodu, ignoruje natomiast nieznaczące zmiany programu, takie jak renumerację bloków czy ilość pustych znaków (spacji). Różnice są wyświetlane w trybie jednej linii, wszsystkich różnic lub umieszczane po dwóch stronach ekranu w celu szerszej analizy.ZALCO SP. Z O.O. chroni twoje dane – zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną.Zanim przekażesz nam swoje dane sprawdź:
 • Kto jest Administratorem Twoich danych?
 • W jakim celu zbieramy dane?
 • Jakie są Twoje prawa związane z podaniem danych?
 • Kto przetwarza Twoje dane, które nam przekażesz?
Kto jest administratorem Twoich danych?
Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Zalco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bażancia 43, 02-892 Warszawa, KRS 0000169376 (zwana dalej „Administratorem”).

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane i jaka jest tego podstawa prawna?
Twoje dane będziemy przetwarzać wyłącznie po uzyskaniu od Ciebie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie (artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane będziemy przetwarzać do realizacji naszych celów, tj. realizacji umowy sprzedaży i usług, (artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO), w celu oferowania przez nas naszych produktów i usług (marketing bezpośredni, artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w celu analitycznym i statystycznym (artykuł 6 ust. 1 lit. f). Udostępnione dane nie będę podlegały profilowaniu.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane będziemy przetwarzać aż do wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Czy możemy udostępnić Twoje dane?
Podane przez Ciebie dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Jak możesz się z nami (czyli Administratorem) skontaktować?
Z Administratorem można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: administrator.danych@zalco.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Jakie prawa Ci przysługują?
Przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania usługi. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych.
Jak możesz korzystać ze swoich praw?
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych, do których dane kontaktowe wskazane zostały wyżej.

Pliki cookies
 1. Strona internetowa www.zalco.pl korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Zalco. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony internetowej Zalco.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej Zalco korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach strony internetowej Zalco stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoich urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu aż je usuniesz.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Zalco.
 8. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej Zalco reklamodawców oraz partnerów.